December 3, 2021

เศรษฐศาสตร์กับความรัก

สำหรับความรักนั้น เมื่อทุกคนมีความรักก็มักจะใช้หัวใจมากกว่าสมองอยู่แล้ว การที่เราจะรักใครสักคนนั้นบางทีก็อาจจะไม่มีเหตุผลอะไร แค่รู้ว่าเรารักคนนี้ ต้องเป็นคนนี้ก็เท่านั้น แต่การมีความรักนั้นก็อาจจะต้องและมาด้วยอะไรบางอย่าง บางทีเราอาจจะต้องขาดอิสรภาพที่เคยมี จะทำอะไรก็ต้องนึกถึงใจอีกฝ่ายก่อน แต่ก่อนที่เราจะได้พบความรักดีๆ เราก็ต้องมีการเริ่มต้นกันก่อน วันนี้เรามีบทความที่เปรียบเทียบระหว่างหลักเศรษฐศาสตร์กับความรักมาฝากกัน 1. ได้ผลตอบแทนดีขึ้นแน่ ถ้ายอมเสียสภาพคล่องบางส่วน...