September 19, 2021

การออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้างเสริมความถนัด

การออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้างเสริมความถนัด

การออกแบบเชิงวิศวกรรม เยาวชนไทยในช่วงปัจจุบันนั้น ยังขาดการฝึกอบรมความชำนาญทางด้านการคิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดประดิษฐ์เพื่อไขปัญหา การคิดสังเคราะห์จากเหตุการณ์ปัญหาที่เผชิญ โดยความถนัดการคิดดังที่กล่าวถึงแล้วนี้ถ้าเกิดเด็กนักเรียนได้รับการฝึกหัดจะช่วยทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์หาวิธีการหรือวิถีทางที่นานาประการภายใต้กรอบข้อแม้ของเหตุการณ์ปัญหาที่เผชิญรวมทั้งสามารถ

 นำวิถีทางหรือขั้นตอนการนั้นมาใช้เพื่อสำหรับในการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ตามที่ต้องการในชีวิตประจาวัน ซึ่งต้นเหตุอย่างหนึ่งของการที่นักศึกษาขาด การฝึกหัดความถนัดสำหรับในการคิดก็คือการจัดการทำความเข้าใจในบางแบบอย่างที่มิได้ย้ำให้นักเรียนฝึกฝนความชำนาญ

การออกแบบเชิงวิศวกรรม การคิดประดิษฐ์

การคิดประดิษฐ์แล้วก็คิดเชิงสังเคราะห์เพื่อนำไปสู่ความสามารถการจัดการกับปัญหา โดยการจัดการศึกษาในต้นแบบที่มิได้ย้ำให้นักเรียนฝึกฝนความชำนาญการคิดนี้ทำให้เด็กนักเรียนไม่กำเนิดแรงผลักดัน สำหรับในการคิด ไม่อาจจะสร้างสรรค์ประดิษฐ์ของใหม่ๆหรือสามารถคิดหาวิธีการมาเพื่อขจัดปัญหาหรือทำให้ตามที่ต้องการ เพราะฉะนั้น การจัดการทำความเข้าใจแบบหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนให้เด็กนักเรียนกำเนิดความสามารถสำหรับการคิดประดิษฐ์แล้วก็ความชำนาญการจัดการกับปัญหา

เป็นการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาตามทางสะเต็มศึกษาเล่าเรียน โดยจะปฏิบัติงานตามกรรมวิธีการวางแบบเชิงวิศวกรรมที่ย้ำให้นักศึกษาศึกษาผ่านกรรมวิธีการคิดประดิษฐ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ แล้วก็การลงมือปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาหรือทำให้ตามที่ต้องการอย่างเป็นขั้นตอน

การออกแบบเชิงวิศวกรรมต้องมีการเก็บข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลและก็แนวความคิดที่เกี่ยวกับปัญหา (Related Information Search) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวพันกับปัญหาหรือสิ่งที่มีความต้องการ แล้วก็กรรมวิธีการจัดการกับปัญหาหรือทำให้ตามที่ต้องการตามที่ตั้งไว้ ดีไซน์กระบวนการไขปัญหา (Solution Design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบงานหรือกรรมวิธีการโดยการดัดแปลงข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม

คิดแผนแล้วก็ดำเนินการจัดการปัญหา (Planning and Development) เป็นขั้นตอนของการวางลำดับชั้นตอนของการผลิตเช่นงานหรือขั้นตอนการ แล้วก็เลยลงมือสร้างหรือปรับปรุงผลงานหรือขั้นตอนการ เพื่อที่นาผลที่ได้ไปใช้สำหรับการลำดับต่อไป

ทดลอง ประมวลผล และก็ปรับแต่งกรรมวิธีไขปัญหาหรืองาน (Testing, Evaluation and Design Improvement) เป็นขั้นตอนของการตรวจทานและก็ประเมินผลงานกรรมวิธีการที่ผลิตขึ้นว่า สามารถทำงานหรือใช้ในลักษณะของการขจัดปัญหาหรือทำให้ตามที่ต้องการได้หรือเปล่า มีจุดอ่อนยังไง แล้วก็ควรจะปรับผลงานหรือแบบจะทดลองขั้นตอนการใน ส่วนใด ควรจะแก้ไขปรับปรุงเช่นไร แล้วจึงดาเนินการปรับแต่งในส่วนนั้นจนได้งานแนวทางการที่คล้ายคลึงตามต้นแบบที่วางแบบไว้

พรีเซ็นท์กรรมวิธีการไขปัญหา ผลของการจัดการกับปัญหาหรือผลงาน (Presentation) เป็นขั้นตอนของการคิดขั้นตอนการพรีเซนเทชั่นข้อมูลที่เกี่ยวพันกับงานหรือกรรมวิธีที่ผลิตขึ้นมาเพื่อไขปัญหาหรือทำให้ตามที่ต้องการ

สรุป

 วางแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อสร้างเสริมความสร้างสรรค์และก็ความชำนาญการจัดการปัญหาเป็นอุปกรณ์ช่วยสำหรับในการจัดแจงเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมรวมทั้งความก้าวหน้าศึกษาของเยาวชน จะช่วยทำให้เยาวชนได้มีการฝึกหัดความสามารถสำหรับในการคิดอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นการต่อยอดวิชาความรู้ที่มีอยู่เดิมให้ขยายไป

 

กิจการค้าระหว่างชาติ