Author: Loretta Jacobs

วิธีบรรเทากรรมเมื่อทำผิดศีล 5 

เชื่อว่าทุกคนคงต้องเคยได้ยินประโยค ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้อย่างนั้น  และเชื่อว่าบาปกรรมมีอยู่จริงเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายๆ คนแม้กระทั่งตัวแอดมินเองก็ต้องเคยทำผิดศีลบางข้อแน่ๆ ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี เพราะการรักษาศีล 5 นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ต้องพยายามทำกันให้ได้ เพื่อเป็นการเตือนใจให้อยู่ในศีลในธรรมกัน วันนี้เราขอนำวิธีบรรเทากรรมเมื่อทำผิดศีล 5 มาฝากทุกคนกัน

ศีล 5 ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชน ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต อันประกอบไปด้วย

 • ศีลข้อที่ 1 : ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึงการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด
 • ศีลข้อที่ 2 : อทินนาทานาเวรมณี หมายถึงการเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
 • ศีลข้อที่ 3 : กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึงการละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น (มีกิ๊ก มีชู้ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่จะมีการแต่งงานหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย)
 • ศีลข้อที่ 4 : มุสาวาทาเวรมณี หมายถึงการละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย
 • ศีลข้อที่ 5 : สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึงการละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดื่มดองของมึนเมาทุกชนิด

กรรมของการทำผิดศีล 5 และวิธีบรรเทากรรม
1. การทำผิดศีลข้อที่ 1 คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รวมถึงการทำร้าย เบียดเบียน กักขัง ทรมานสัตว์ด้วย

 • ผลกรรม : จะทำให้มีปัญหาสุขภาพจุกจิก เป็นคนขี้โรค ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่สมประกอบ พิการ อายุสั้น ตายแบบทรมาน
 • วิธีบรรเทากรรม : บริจาคโลหิต ทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยการปล่อยหรือให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบ่อย ๆ โดยเฉพาะปลาหน้าเขียงที่กำลังจะถูกฆ่าจำนวนเท่าใดก็ได้

2. การทำผิลศีลข้อที่ 2 คือการลักทรัพย์ ขโมยของ รวมถึงการฉ้อโกง ยักยอก ทำลาย หรือนำข้าวของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตัวเอง

 • ผลกรรม : ทำอะไรก็ไม่เจริญ ไม่สำเร็จ โดนหลอกโดนโกง มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน เก็บเงินไม่อยู่ ได้มาเท่าไหร่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้ไปเสียหมด เงินหายหรือถูกขโมยบ่อย
 • วิธีบรรเทากรรม : หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคอะไรก็ได้บ่อย ๆ เช่น หยอดบริจาคค่าน้ำค่าไฟตามตู้รับบริจาคต่าง ๆ ทำบุญถวายสังฆทาน หรือทำบุญบริจาคเงิน/ทุนการศึกษา/ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ที่ขาดแคลน

3. การทำผิดศีลข้อที่ 3 คือการประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน รวมถึงการมีกิ๊ก มีชู้ นอกใจ หลอกลวง ข่มขืน หรือมีการล่วงเกินกันก่อนการแต่งงานหรือไม่ได้การรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครอง

 • ผลกรรม : ความรักไม่สมหวัง มีปัญหาตลอด อาจจะเป็นหม้าย ถูกคนรักนอกใจ ถูกทิ้ง คนรักมีกิ๊ก มีชู้ ถูกกีดกันความรัก เจอแต่คนไม่จริงใจ ไม่ค่อยมีใครคบหาด้วย หรือมีปัญหาภายในครอบครัวมาก
 • วิธีบรรเทากรรม : หมั่นทำบุญด้วยการถวายสิ่งของเป็นคู่ เช่น เทียนคู่ แจกันคู่ ตะเกียบ ช้อนส้อม หรืออื่น ๆ และทำบุญเกี่ยวกับการให้ โดยเฉพาะให้ความรักและความอบอุ่น เช่น ทำบุญกับบ้านพักคนชรา บ้านเด็กกำพร้า

4. การทำผิดศีลข้อที่ 4 คือการโกหก พูดปด พูดเท็จ ไม่มีสัจจะ หลอกลวง นินทา ด่าทอ รวมถึงการใช้คำพูดส่อเสียด หยาบคาย ให้ร้าย ยุแยงให้ผู้อื่นแตกกัน

 • ผลกรรม : มักจะเจอแต่คนไม่จริงใจ หลอกลวง ถูกนินทา ใส่ร้าย ว่าร้าย เจอคนไม่รักษาสัญญา พูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อหรือไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจ
 • วิธีบรรเทากรรม : เมื่อสัญญาหรือพูดอะไรไว้ต้องรักษาสัญญาหรือคำพูดนั้นให้ได้ รู้จักคิดก่อนพูด ตั้งสัจจะว่าจะไม่โกหก ให้ร้าย นินทาหรือหลอกลวงใคร และหมั่นทำบุญเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะในแง่ใดก็ได้ ทำบุญช่วยเหลือคนยากจน คนยากไร้ต่าง ๆ

5. การทำผิดศีลข้อที่ 5 คือการดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติด รวมถึงการขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 • ผลกรรม : ขี้หลงขี้ลืม มีปัญหาทางด้านสติปัญญา ทำอะไรมักไม่มีสติ จะลุ่มหลงมัวเมาหรือถูกชักจูงไปในสิ่งที่ผิดได้ง่าย
 • วิธีบรรเทากรรม : พยายามรักษาศีลข้อ 5 ให้ดี ตั้งสัจจะว่าจะไม่ดื่มของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด ไม่ซื้อขายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการให้ความรู้หรือการศึกษา หรือจะบริจาคหนังสือเรียน หนังสือธรรมะ บริจาคทุนการศึกษาก็ได้

อย่างไรก็ตามกรรมจากการทำความผิดจะหนักหรือเบานั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและความตั้งใจในการสร้างกรรมด้วย วิธีบรรเทากรรมเมื่อทำผิดศีล 5 ที่เรานำมานั้นเป็นเพียงแนวทาง หากรักษาศีล5 เอาไว้ก็ย่อมจะดีกว่า จะได้ไม่ต้องหาทางบรรเทากัน เราจึงควรสร้างกรรมดีหรือหมั่นทำแต่ความดีในทุก ๆ วัน สิ่งไหนที่ผิดพลาดไปแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนและแนวทางในการใช้ชีวิตกัน

ปัญหาสิวที่คอ แก้ได้ ด้วย 6 วิธี

หลายๆคนคงเคยพบปัญหากวนใจที่เรียกว่า ปัญหาสิว แต่สิวนั้นก็คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิวอาจขึ้นได้หลายตำแหน่งของร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้า ลำคอ และหลัง เมื่อเกิดสิวขึ้นแล้วไม่เพียงแต่มาพร้อมความเจ็บปวด แต่สิวยังทำให้เกิดรอยดำรอยแดงตามมาอีกด้วย 

บทความที่เราเรานำมาวันนี้ก็คือ ปัญหาสิวที่คอ แก้ได้ ด้วย 6 วิธี เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังพบกับปัญหานี้อยู่ หรือสามารถเตรียมพร้อมไม่อยากให้เกิดขึ้น หากเรายังไม่เจอกับปัญหานี้ เราก็ควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้

1.เลือกใช้ครีมที่เหมาะสม
การทาครีมบำรุงต่างๆ บนใบหน้าและลำคอ ควรเลือกครีมที่มี SPF เพื่อช่วยป้องกันแสงแดดที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวที่คอ โดยหากวันไหนมีกิจกรรมที่ต้องเผชิญกับแดด ก็ควรทาครีมที่มีส่วนผสมของ SPF เยอะขึ้นมาหน่อย แล้วจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดี พร้อมลดปัญหาสิวที่คอได้อย่างแน่นอน

2.เลือกยาสระผมและครีมนวดที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน
ซิลิโคนในยาสระผมและครีมนวดจะช่วยทำให้ผมของเรานุ่มลื่น แต่อย่าลืมว่าซิลิโคนนั้นทำให้รูขุมขนของเราอุดตันได้ และเกิดสิวขึ้นมาในที่สุด ดังนั้นจึงควรเลือกยาสระผมและครีมนวดที่ไม่มีซิลิโคนเป็นส่วนผสมจะดีกว่า แล้วปัญหาสิวที่คอจะไม่มากวนใจแน่นอน

3.มัดผมเมื่อผมเริ่มมัน
ช่วงที่สาวๆ ไม่ค่อยได้สระผมหรือนานๆ จะสระผมสักครั้ง ก็มักจะมีปัญหาผมมันตามมา ซึ่งเราไม่ควรปล่อยผมให้ปะบริเวณลำคอมากเกินไป เพราะคราบน้ำมันที่มีในเส้นผมจะทำให้เกิดสิวที่ลำคอได้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีควรมัดผมให้เรียบร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสิวจะดีกว่า

4.ใส่เสื้อผ้าบางๆ
การที่เราใส่เสื้อผ้าหนาไป เมื่อร่างกายเกิดเหงื่อจะทำให้คราบเหงื่อไคล ไหลไปอยู่บริเวณต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะลำคอ ซึ่งเมื่อเกิดการสะสมของแบคทีเรียและความอับชื้น จะทำให้เราเกิดสิวได้ ดังนั้นควรเลือกสวมเสื้อผ้าโปร่ง โล่ง สบาย เพื่อลดปัญหาสิวที่ตามมา

5.หากิจกรรมลดความเครียด
สิวที่คอเกิดจากความเครียด ต่อให้รักษาใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่หาย วิธีเดียวที่จะรักษาได้คือการลดความเครียด โดยการหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลาย ซึ่งวิธีนี้อาจต้องใช้เวลานานสักหน่อยเพื่อปรับฮอร์โมนในร่างกาย แต่รับรองได้ว่าสิวหายแน่นอน

6.ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หากทำหลายวิธีแล้ว สิวที่คอก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆ และไม่หายสักที ก็คงต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะ เพื่อหาแนวทางการรักษาสิวที่คอให้หมดไป พร้อมรับคำแนะนำที่จะช่วยลดการเกิดสิวที่คอได้นั่นเอง

อย่างไรก็ตามการเกิดสิวไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใด เพราะทุกปัญหานั้นมีทางแก้เสมอ ปัญหาสิวที่คอ แก้ได้ ด้วย 6 วิธี ที่เรานำมานั้น ก็เป็นเพียงแนวทางที่ต้องการแนะนำเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการใช้แพทย์ทางเลือกเพื่อรักษาสิวก็มีมากมาย โดยสิวที่เกิดขึ้นเราก็ควรพิจารณาดูว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อจะได้รักษาและป้องกันได้อย่างถูกจุด

พรหมลิขิตของคนญี่ปุ่น ใครคือคู่แท้ของคุณ

หลายๆ คนนั้นอาจจะมีความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต แต่สำหรับแต่ละประเทศนั้นก็อาจจะมีความเชื่อต่างกันไป แต่วันนี้เราจะมาดูเรื่องพรหมลิขิตของคนญี่ปุ่น ใครคือคู่แท้ของคุณ กัน เพราะคนญี่ปุ่นนั้นมีความเชื่อว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับด้ายแดงที่ผูกไว้กับนิ้วก้อย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้ายแดงจะนำพาคนที่ใช่ให้มาเจอกันและผูกเชื่อมเข้าด้วยกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่พบเจอนั้นคือคนที่ใช่ มาดูกัน

1. รู้สึกถึงความเป็นมิตร
แม้เมื่อเจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นมิตรและเข้ากันได้ดีกับอีกฝ่าย แต่หลังจากพบเจอกันบ่อยเข้าก็จะทำให้รู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาอย่างไม่รู้ตัว บางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้โคจรมาเจอกัน นี่จึงถือว่าเป็นข้อแรกเลยที่เรียกว่าเป็น พรหมลิขิตของคนญี่ปุ่น 

2. เพียงคุยกันครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนว่าเคยเจอกันมาก่อน
ด้ายแดงที่ผูกที่นิ้วก้อยนั้นเชื่อมกันมาแต่ชาติปางก่อน ด้วยจิตวิญญาณที่เชื่อมไว้ด้วยกัน เพียงได้พบเจอและคุยกันครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนว่าเคยเจอกันมาก่อน ชนิดที่ว่าไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อน เมื่อได้คุยกันก็รู้สึกคุ้นเคยและเรียนรู้ในรสนิยมของแต่ละฝ่ายอย่างง่ายดาย

3. คิดในสิ่งที่เหมือนกัน
คนญี่ปุ่นเชื่อว่าด้ายแดงที่เชื่อมกันจะทำให้คนทั้งคู่คิดในสิ่งที่คล้ายกัน พูดในสิ่งที่เหมือนกันอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขและสนุกในการพูดคุยกัน จนบางทีอาจจะทำให้รู้สึกว่าเขานั้นเหมือนเป็นคู่แท้ของคุณ เลยทีเดียว

4. มีภูมิหลังวัยเด็กที่คล้ายคลึงกัน
คนที่มีสายสัมพันธ์ด้ายแดงมักจะมีภูมิหลังวัยเด็กที่คล้ายกัน เช่น มีกิจกรรมและงานอดิเรกที่ชอบคล้ายกัน อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมและมีโครงสร้างครอบครัวที่คล้ายกัน เป็นต้น แม้จะมีแบบแผนชีวิตที่แตกต่างกันบ้างแต่ก็จะมีจุดที่เหมือนกันให้รู้สึก

5. มีจิตสัมผัสที่สื่อถึงกันในเวลาเดียวกัน
เมื่อคิดถึงเขาแล้วมักจะได้ข่าวจากเขา เช่น คิดอยากโทรศัพท์หาเขา เขาก็โทรศัพท์มาหา คิดว่าเมื่อไหร่เขาจะมา เขาก็จะมาหลังจากที่คิดถึง เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้กับคนๆ เดียวกันหลายครั้งก็ให้กลับไปทบทวนข้อ 1-5 ข้างบนดู คนที่เรารอคอยอาจจะปรากฏตัวแล้ว

6. เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูด
โดยทั่วไปหากมีสายสัมพันธ์ของด้ายแดง มักทำให้อีกฝ่ายสามารถเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายคิด ต้องการ และมีความเข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดได้ง่าย ส่งผลให้เข้าใจและสนิทสนมกันได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมาย

ทำอย่างไรจึงจะได้เจอคนที่มีด้ายแดงเชื่อมกับเรา
หากอยู่เฉยๆ แล้วเนื้อคู่มาเจอโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนั้นถือว่าเป็นความโชคดีมากๆ แต่ในความเป็นจริงการอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะทำให้แก่ตัวไปโดยที่ไม่เจอเนื้อคู่ก็ได้ วิธีที่คนญี่ปุ่นแนะนำเพื่อเพิ่มโอกาสการเจอคนที่มีด้ายแดงเนื้อคู่ของเรามีดังนี้คือ

 • ไม่ตั้งหน้าตั้งตาคอยคนที่เป็นเนื้อคู่ที่มีด้วยแดงจนเกินไป จนไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอหรือเรียนรู้กับคนที่พบเจอใกล้ตัว
 • ไม่มองหาผลประโยชน์จากอีกฝ่าย การมองหาผลผระโยชน์จากอีกฝ่ายจนหลอกตัวเองว่าความสุขที่ได้จากวัตถุมันเหนือความสุขทางใจ เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงได้
 • เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนที่ใช่จากการขอให้เพื่อนแนะนำให้รู้จักหรือออกไปพบปะกับคนอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสการรู้จักและเรียนรู้เติบโต ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการเจอเนื้อคู่มากขึ้น

จากบทความ พรหมลิขิตของคนญี่ปุ่น ใครคือคู่แท้ของคุณ ที่เรานพมานั้น เป็นเพียงวิธีการพิจารณาว่าคนที่เราพบเจอคือคนที่ใช่ที่เรารอคอยอยู่หรือไม่จากมุมมองของคนญี่ปุ่น หากยังไม่เจอใครก็หมั่นเปิดโอกาสพบปะเรียนรู้เพื่อจะได้เจอคนที่มีด้ายแดงเชื่อมกับนิ้วก้อยของเราได้ง่ายขึ้น

นอกจากชะตาฟ้าลิขิตแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเจอเนื้อคู่และมีความสุขที่แท้จริงคือการปฏิบัติตามศีล 5 โดยเฉพาะการไม่โกหกและไม่ประพฤติผิดในกาม อีกทั้งการมีสติที่จะเลือกว่าคนที่คิดว่าใช่นั้นเป็นคนดีจริงหรือไม่ เพราะโชคชะตาแห่งด้ายแดงไม่ได้นำพาแต่ความสุขมาให้อย่างเดียว บางทีก็นำความทุกข์มาด้วย หากเจอคนที่ไม่ดีบางทีการอยู่คนเดียวก็มีความสุขกว่า

รณรงค์การใช้ถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก

ในความเป็นจริงเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกเป็นเรื่องที่มีการรณรงค์การงดใช้มาเป็นเวลายาวนาน ในหลายประเทศทั่วโลก อย่างประเทศอังกฤษมีการยกเลิกใช้มามากว่า 5 ปีและถุงยังคงมีการจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอยู่ แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ยังคงพบเห็นพฤติกรรมการซื้อถุงใช้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเมื่อใช้เสร็จกลับทิ้งถุงอยู่ดี แม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์อุปโภค, บริโภค ที่เป็นพลาสติกก็มีจำนวนที่สูงขึ้นเช่นกัน

เหมือนว่าการใช้นโยบายลดแจกถุงพลาสติกหรือรณรงค์การใช้ถุงผ้า หรือใครจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกจริงๆก็ต้องซื้อและอาจมีขายในเฉพาะซูเปอร์มาร์เกตบางสาขาเท่านั้น หรืออีกประเภทที่นิยมคือ ถุงย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่เหมือนนโยบายนี้จะทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปสิ้นเชิง ขนาดประเทศอังกฤษมีงานวิจัยว่า ในบางซูเปอร์มาร์เกตมีการซื้อถุงพลาสติกใช้เพิ่มขึ้นกว่า 1.5 พันล้านใบเลยทีเดียว

ในประเทศอังกฤษจะแบ่งถุงเป็น 2 ประเภทคือ 1.ถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้ง 2.ถุงพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งถุงในแบบที่สองนี้จะมีความหนาของถุงมากกว่าแบบแรก ในอังกฤษมีการจำหน่ายถุงประเภทที่สองในราคาคิดเป็นเงินไทย 4 บาทเพื่อให้ชาวอังกฤษนำถุงกลับมาใช้ซ้ำ จากที่ในอดีตเคยมีการจำหน่ายถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้งแบบแรก ในราคา 2 บาท

แต่ล่าสุดพบว่ามียอดขายถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำเพิ่มมากขึ้น สรุปได้ว่าประชาชนรู้สึกโอเคกับการซื้อถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำ แต่มันเป็นเรื่องยากตรงที่ว่าผู้บริโภคหลายรายไม่ได้นำถุงแบบใช้ซ้ำที่ซื้อไปกลับมาใช้อีกครั้ง ยังคงมีการใช้แล้วทิ้งอยู่ดี เพราะความตั้งใจของหน่วยงาน “อีไอเอ” คาดหวังไว้ว่าการนำถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำ สามารถใช้ได้ถึง 4 ครั้งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุงชนิดใช้แล้วทิ้ง 

แต่กลับกันอีกประเทศอย่าง ไอร์แลนด์ กลับประสบความสำเร็จจากการลดยอดขายถุงใช้ซ้ำกว่า 90% เพราะตั้งราคาไว้สูง ต่อใบกว่า 28 บาท ทางอังกฤษจึงเรียกร้องให้มีการจำหน่ายถุงใช้ซ้ำในราคา 28 บาทเช่นเดียวกับไอร์แลนด์ หรือไม่ก็ยกเลิกการจำหน่ายและแจกถุงพลาสติกไปเสียอย่างสิ้นเชิง และอีกเรื่องคือ ซูเปอร์มาร์เกตหลายที่ลดใช้พลาสติกบรรจุภัณฑ์ของตนเองจริง แต่พลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่รับมาขายจากข้างนอกกลับมีปริมาณที่สูงขึ้น มีเพียงแต่เทสโกที่ยืนกรานจะนำผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยพลาสติกออกจากชั้นวางอย่างจริงจัง ส่วนที่นิยมกันมากขึ้นในตอนนี้คือเฟรนไชส์ซูเปอร์มาร์เกตที่จำหน่ายสินค้าแบบเติม คือ ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์มาเองแล้วเติมสินค้าเอา เช่น ผลิตภัณฑ์บริโภคจำพวกของแห้ง ข้าว,กาแฟ,ไวน์,ผงซักฟอก อย่างไรก็ตามทีซูเปอร์มาร์เกตหลายแห่งทั่วโลก ยืนยันจะให้บรรจุภัณฑ์ในร้านทั้งหมดเป็นแบบ 100% ใช้ซ้ำและย่อยสลายได้

คู่มือเรื่องความสัมพันธ์ หลักเศรษฐศาสตร์กับความรัก

สำหรับความรักนั้น เมื่อทุกคนมีความรักก็มักจะใช้หัวใจมากกว่าสมองอยู่แล้ว การที่เราจะรักใครสักคนนั้นบางทีก็อาจจะไม่มีเหตุผลอะไร แค่รู้ว่าเรารักคนนี้ ต้องเป็นคนนี้ก็เท่านั้น แต่การมีความรักนั้นก็อาจจะต้องและมาด้วยอะไรบางอย่าง บางทีเราอาจจะต้องขาดอิสรภาพที่เคยมี จะทำอะไรก็ต้องนึกถึงใจอีกฝ่ายก่อน แต่ก่อนที่เราจะได้พบความรักดีๆ เราก็ต้องมีการเริ่มต้นกันก่อน วันนี้เรามีบทความที่เปรียบเทียบระหว่างหลักเศรษฐศาสตร์กับความรักมาฝากกัน

1. ได้ผลตอบแทนดีขึ้นแน่ ถ้ายอมเสียสภาพคล่องบางส่วน
คนส่วนใหญ่ชอบให้ตัวเองนั้นมีเงินที่สภาพคล่องสูง ๆ เช่น ฝากไว้ในธนาคาร แต่หารู้ไม่ว่าวิธีนี้ทำให้เราพลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดียิ่งกว่า ความสัมพันธ์ก็เหมือนกัน ถ้าอยากลงหลักปักฐานและประสบความสำเร็จกับชีวิตคู่จริง ๆ เราก็ต้องยอมเสียอิสรภาพบางส่วนไป

2. สร้างความโดดเด่นให้สินค้า แล้วจำกัดจำนวนสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นตำราเศรษฐศาสตร์หรือคู่มือเรื่องความสัมพันธ์ ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า กฎที่สำคัญคือเราจะต้องรู้จักเล่นตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าของเรา เราจะต้องเป็นของแพง เพราะไม่มีใครอยากได้คนที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงได้หรอก ทุกคนอยากรู้สึกพิเศษกับความสัมพันธ์นั้น ๆ และเป็นคนสำคัญของอีกคนกันทั้งนั้น แต่อย่าเพิ่งเล่นตัวเร็วเกินไป เพราะอีกฝ่ายอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเรามีค่าพอให้เขาอยากเข้ามาข้องเกี่ยวด้วย ดังนั้น เราจะต้องมั่นใจว่าเราแตกต่างจากคนอื่นเสียก่อน

3. กล้าที่จะรอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเอาจริง
หนึ่งปัญหาที่คนดีหลายคนต้องเผชิญคือ พวกเขาเผลอแสดงท่าทางหรือพูดจาไม่ต่างจากพวกจีบเล่น ๆ แม้ว่าคนดีเหล่านี้จะจริงใจและจริงจังก็ตาม ดังนั้น คนที่จริงจังจะต้องทำตัวให้แตกต่างจากคนอื่น เขาจะต้องทำในสิ่งที่พวกจีบเล่นๆ ไม่ทำ นั่นก็คือการกล้าที่จะรอ เพราะว่าพวกจีบเล่น ๆ จะลดทอนคุณค่าของผลตอบแทนในอนาคต เยอะกว่าคนที่จริงจัง คนที่จีบเล่น ๆ จะหวังผลเร็ว แต่ถ้าเราจริงจัง ก็แสดงให้อีกฝ่ายเห็นสิว่าเราสามารถรอนานกว่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ไปทานข้าวเที่ยงแบบสบาย ๆ ด้วยกัน แทนที่จะไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนแล้วจบลงที่…

4. อย่าไปสนสิ่งที่เสียไปแล้ว สนถึงค่าเสียโอกาสดีกว่า
อาจจะฟังดูโหดร้ายไปสักหน่อย แต่อย่ามัวแต่เสียดายช่วงเวลาอันแสนสุขที่เคยใช้ร่วมกับคนคนนั้นเลย ช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้สูญเปล่าหรอก ในทางตรงกันข้าม เราควรจะไตร่ตรองถึงโอกาสดี ๆ ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตมากกว่า เพราะถ้ามัวแต่จมอยู่กับความรักครั้งเก่า เราจะเสียโอกาสดี ๆ ไปอีกมากมาย

5. หาสินทรัพย์ที่ราคายังต่ำกว่ามูลค่า
ถ้าไล่ตามคนหน้าตาดี ๆ เท่าไหร่ก็ไม่สมหวังสักที ลองเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการตามหาคนที่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจดีไหม ลองมองคนที่บุคลิกนิสัย แทนที่จะเป็นหน้าตา เพราะมูลค่าของหน้าตานั้นจะถูกลดทอนไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา และมักจะถูกให้ราคาสูงเกินไปในช่วงแรก ๆ ในทางกลับกัน มูลค่าของจิตใจที่ดีจะวิ่งสวนทางกับหน้าตาเลย

รู้ไว้ สมุนไพรที่ช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย

     สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงทำให้มีพืชพรรณหลากหลายชนิด จึงส่งผลทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีการนำพืชชนิดต่างๆ นั้นมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร เช่นเครื่องแกงต่างๆ ซึ่งพืชบางชนิดนั้นไม่ได้เพียงทำอาหารได้อย่างเดียวแต่ยังเป็นสมุนไพรอีกด้วย พืชบางชนิดนั้นอาจจะมีฤทธิ์ทำให้นอนหลับสบาย แม้ว่าจะมีความเครียดสะสมแค่ไหน เจ้าสมุนไพรก็จะสามารถช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้

1. สะเดา
ทานคู่น้ำปลาหวาน สะเดากับปลาดุกย่างถือเป็นอาหารยอดนิยมในฤดูหนาวเพราะสะเดาจะออกมากในฤดูนี้ แล้วยังตรงกับสำนวนที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา เพราะว่าสะเดามีรสขม สรรพคุณนั้นมีหลายอย่าง เช่น ปรับสมดุลธาตุไฟ ลดความร้อนในร่างกาย ช่วยเจริญอาหาร ลดความเครียดวิตกกังวล ที่สำคัญทำให้นอนหลับสบายและหลับได้ลึกขึ้น

2. กระเทียม
ถือเป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหาร ที่ต้องมีติดบ้านไว้ อุดมไปด้วยสารอัลซิลินและซัลเฟอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการอ่อนเพลีย แก้อาการนอนไม่หลับได้ นอกจะกินได้แล้วถ้านำกระเทียมไปวางไว้ใต้หมอนสารระเหยในกระเทียมจะช่วยให้นอนหลับสบาย ลดการสะดุ้งผวา การเหม่อลอย

3. ขี้เหล็ก
ผักรสขมที่นิยมทำมาทำแกง ขี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางทุกส่วนของขี้เหล็กจะมีสรรพคุณทางยาสามารถรักษาโรคได้ ในใบและดอกจะมีสารแอนไฮโดรบาราคอลที่มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด แก้โรคประสาท มีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อน ๆ จึงช่วยให้นอนหลับสบายแล้วยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆแก้อาการท้องผูกได้อย่างดี

4.โหระพา
สมุนไพรที่มีน้ำมันหอมละเหยที่มีกลิ่นสดชื่น นำมาใช้ประกอบอาหารประเภทผัดและต้มแซ่บที่เราคุ้นเคยกันดี กลิ่นหอมของโหระพาช่วยคลายเครียด ลดการนอนสะดุ้งผวา บรรเทาอาการนอนไม่หลับและลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วย

5. ขิง
พืชล้มลุกที่มีเหง้าซึ่งเราจะนำเหง้ามาใช้ประโยชน์นั่นเอง ซึ่งมักนำมาปรุงอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มความเผ็ดร้อน ขิงมีสรรพคุณบรรเทาอาการของโรคได้หลายชนิด ได้แก่ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย บรรเทาอาการปวดศีรษะ การดื่มน้ำขิงก่อนนอนจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับสบาย

     การทานสมุนไพรเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้การนอนหลับนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้คนที่ทำงานหนักและมีภาวะเครียดจากการทำงานต้องแก้ที่ต้นเหตุจะดีที่สุด มีการจัดสรรเวลาพักผ่อนและจัดสรรเวลาการทำงานให้อย่างลงตัว แล้วอาการนอนไม่หลับเรานั้นก็จะดีขึ้นตามลำดับ

วิธีง้อแฟนแสนง่าย งอนแค่ไหนก็หายได้

    สำหรับอาการที่ต้องเกิดประจำกับคู่รักทุกเพศทุกวัยก็คือ มักจะมีอาการพ่อแง่แม่งอนกันอยู่บ่อยๆ สามารถทำเรื่องเล็กๆ ให้เป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะหลายๆครั้งเราก็มักจะทำตัวไม่ดีใส่คนรักบ้าง แต่กลายเป็นว่าอีกฝ่ายกลับงอนเราสะก่อน หลายครั้งเราก็รู้สาเหตุ แต่หลายครั้งก็ไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไร ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องหาวิธีมาง้อคนรักของเรา เพื่อให้ความรักของเรายืนยาวและได้ดำเนินต่อไป

1. พูดออกไปตรง ๆ ว่า เราขอโทษ
ไม่มีใครไม่ชอบการแสดงออกตรง ๆ แม้คนงอนจะไม่พูดตรง ๆ ว่าตัวเองงอนเรื่องอะไรก็ตาม แต่หากเราอยากง้อแฟนปากแข็งแล้วล่ะก็ ให้เริ่มแสดงออกแบบตรงไปตรงมาก่อน นั่นก็คือกรพูดขอโทษออกไป อย่าพยายามคิดว่าตัวเองไม่ผิด ทำไมต้องพูดขอโทษ เพราะจะทำให้เรื่องนี้ไม่จบง่าย ๆ ใครที่รู้ว่าตัวเองผิดเรื่องอะไร ก็ควรชี้แจงสักหน่อย ว่าทำไมถึงทำแบบนั้น แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ ครั้งหน้าจะพยายามทำให้ดีขึ้น แต่หากใครที่ไม่รู้ว่าผิดเรื่องอะไร คำพูดขอโทษจะเป็นเหมือนการเปิดทางให้ได้คุยปรับความเข้าใจกันต่อ เป็นวิธีง้อแฟนแสนง่าย แต่จริงใจสุด ๆ

2. เขียนโน้ตบอกความในใจพร้อมแคปชั่นง้อแฟนน่ารัก ๆ
คนงอนบางทีก็ไม่มีอะไร แค่อยากให้แฟนมาง้อ มาแสดงออกถึงความรักก็แค่นั้นเอง ดังนั้นวิธีง้อแฟนน่ารัก ๆ อย่างการกอด ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยดับไฟโกรธในใจอีกฝ่ายได้ง่าย ๆ การกอดกันยังเป็นการแสดงออกทางร่างกายที่สามารถแทนคำว่ารักได้อย่างดี ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความอบอุ่นให้กันและกัน

3. กอด ดับไฟโกรธ
คนงอนบางทีก็ไม่มีอะไร แค่อยากให้แฟนมาง้อ มาแสดงออกถึงความรักก็แค่นั้นเอง ดังนั้นวิธีง้อแฟนน่ารัก ๆ อย่างการกอด ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยดับไฟโกรธในใจอีกฝ่ายได้ง่าย ๆ การกอดกันยังเป็นการแสดงออกทางร่างกายที่สามารถแทนคำว่ารักได้อย่างดี ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความอบอุ่นให้กันและกัน

4. ขยันเอาใจ อยากได้อะไรก็รีบไปหามาให้ทันที
เป็นวิธีง้อแฟนแบบเนียน ๆ เรียกว่ากลยุทธ์น้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อน นับประสาอะไรกับคนขี้งอน ก็ต้องเลิกงอนได้เหมือนกัน ไม่ว่าแฟนเราจะเป็นคนแบบไหน แต่รับรองได้ว่าไม่มีใครไม่ชอบให้แฟนมาเอาใจ ตามใจ ถ้าเราอยากได้ใจแฟนคืน ก็ให้รีบไปเอาใจเขามาก ๆ ช่วยเหลือ อยากได้อะไรก็รีบไปหยิบมาให้ แบบนี้รับรองไม่นานก็หายงอน

5. มุกตลกสร้างเสียงหัวเราะได้ดีที่สุด
ใครโรแมนติกไม่เป็น แต่ไม่รู้วิธีง้อแฟนให้หายงอน ลองใช้วิธีสร้างเสียงหัวเราะด้วยมุกตลก หรือเข้าไปหยอกล้อแฟนของเราดู หากใช้ได้ผล จะทำให้บรรยากาศตรึงเครียดเปลี่ยนเป็นสดใสมากยิ่งขึ้น ระดับการงอนก็จะค่อน ๆ ลดลงในที่สุด ถือเป็นวิธีง้อแฟนง่าย ๆ ที่ได้ผลมานักต่อนัก

6. ส่งเพลงความหมายดีไปง้อแฟน
 “พูดไม่ค่อยเก่ง แต่รักหมดใจ” ถ้าเป็นคนแบบนี้แต่อยากง้อแฟน แนะนำให้เลือกเพลงความหมายดีส่งไปง้อ นอกจากเนื้อหาเพลงจะสามารถพูดแทนตัวเราได้แล้ว เพลงเพราะ ๆ ซึ้ง ๆ ยังช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้น เปลี่ยนอารมณ์หม่น ๆ ให้สดใสมากขึ้น

7. งัดเสน่ห์ปลายจวัก ทำอาหารง้อแฟน
ใครบ้างไม่ชอบกินของอร่อย โดยเฉพาะอาหารที่แฟนทำให้ ไม่ว่าจะเป็นขนมหวาน หรืออาหารจานเด็ดเมนูไหน หากรู้ว่าแฟนเราชอบกินอะไร แนะนำให้เข้าครัวปรุงอาหารแล้วเอาไปให้แฟน รับรองว่างอนแค่ไหนก็หายได้ เพราะการทำอาหารแสดงให้เห็นความตั้งใจความใส่ใจ และถ้ารสมือดีด้วยแล้ว ยังไงก็ต้องคืนดีกันอย่างรวดเร็วแน่นอน แต่หากใครไม่ถนัดลองเปลี่ยนเป็นการพาแฟนไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์ สายกินต้องยิ้มแน่นอน

8. จัดเซอร์ไพร์สง้อด้วยของขวัญ
ในกรณีที่เราทำผิดร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นการลืมวันครบรอบ ลืมวันเกิด โดนจำได้ว่าคุยกับคนอื่น ซึ่งความร้ายแรงของแต่ละคู่ก็แตกต่างกันออกไป แบบนี้ต้องมีวิธีง้อแฟนแบบเอาใจมาก ๆ หน่อย อย่างการซื้อของขวัญให้แฟน พร้อมเซอร์ไพร์สเล็ก ๆ เรียกคืนความสุขให้คู่ของเราได้

9. ชวนออกไปทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกัน
ถึงแม้วิธีนี้อาจจะดูเป็นไปได้ยากสำหรับคู่รักบางคู่ เพราะบางคนงอนก็ไม่อยากทำอะไร ไม่อยากอยู่ใกล้ ก็ลองให้เวลาแล้วต่างคนต่างไปสงบสติอารมณ์ของตัวเองสักพัก เมื่อดีขึ้นแล้วลองชวนแฟนไปหากิจกรรมทำนอกบ้าน บางครั้งการติดอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ้านเดิม ๆ จะทำให้เราคิดวนอยู่แต่กับเรื่องเดิม ๆ สถานการณ์จะยิ่งแย่ลง กิจกรรมนอกบ้านก็อย่างเช่น ไปวิ่งออกกำลังกาย ไปทำบุญ ไปปั่นจักรยาน หรือจัดทริปไปท่องเที่ยวสั้น ๆ ก็ดีเหมือนกัน

10. ส่งดอกไม้ไปให้แทนความรู้สึกผิดและบอกรักอย่างละมุน
มีใครบ้างไม่ชอบวิธีง้อแฟนแบบนี้ หากกำลังถูกงอนแบบขั้นสุด แถมไม่ได้อยู่ด้วยกัน ลองเลือกวิธีสั่งซื้อช่อดอกไม้สวย ๆ ความหมายดี พร้อมการ์ดเขียนแคปชั่นง้อแฟนส่งทำเซอร์ไพร์ส ใครได้ไปก็ต้องมีใจอ่อนแน่นอน นอกจากจะสวยละมุนแล้ว ดอกไม้แต่ละชนิดยังมีความหมายดี ๆ ซ่อนอยู่ เช่น ดอกไลเซนทัส ที่หมายถึงการเอาใจใส่ ดอกเยอบีร่า หมายถึง “เธอคือแสงอาทิตย์ในชีวิตฉัน”

เป็นยังไงบ้างกับวิธีง้อแฟนแต่ละแบบ เหมาะสำหรับคู่รักหลากหลายสไตล์ ทั้งสายเน้นเซอร์ไพร์สโรแมนติก ซื้อของขวัญให้แฟน หรือจะคู่รักพูดน้อย เน้นสื่อกลางแทนความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นคู่รักสายไหน วิธีง้อแฟนที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการมอบความจริงใจให้แก่กัน เท่านี้อีกฝ่ายก็รับรู้ได้ถึงคำขอโทษ และหายงอนชัวร์ 

อ่างล้างหน้าตัน แก้ได้แค่ทำตามทริค

     เชื่อว่าหลายๆ คนนั้นคงจะเคยได้เจอกับปัญหาอ้างล้างหน้าตัน อย่างแน่นอน เพราะอ้างล้างหน้านั้นคงจะมีกันแทบทุกบ้าน แล้วเป็นที่ที่เราใช้งานบ่อย ใช้งานทุกวีนเลยก็ว่าได้ อ้างล้างหน้าตันจึงเป็นปัญหายอดนิยมของทุกบ้านเลยก็ว่าได้ ทั้งท่อตัน น้ำไหลลงไม่ทันใจ หรือน้ำเอ่อกลับขึ้นมา ปัญหาเหล่านี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งอ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน และไม่ว่าจะเป็นอ่างสแตนเลส อ่างเซรามิก หรือ อ่างล้างหน้าแก้ว ต่างก็มีปัญหาได้ ถ้ามีสิ่งสกปรกเข้าไปติดค้างอยู่ภายในท่อ หรือรูปแบบท่อที่มีขนาดเล็กและคดเคี้ยวมากจนเกินไป จึงทำให้อ่างล้างหน้าตันขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นสิ่งสกปรกที่มาจากผมและอาจจะมีสิ่งของต่างๆ ตกลงไป แล้วรวมกันจนกลายเป็นสิ่งสกปรกที่เข้าขวางท่อจนเกิดปัญหาท่อตันได้

อ่างล้างหน้าตัน แก้ไขด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง
ปัญหาอ่างล้างหน้าตันที่มักจะเกิดกับห้องน้ำของหลายๆ บ้าน เป็นปัญหาที่กวนใจไม่น้อย เมื่อต้องเห็นน้ำเอ่อขึ้นมา ไหลลงช้าหรือไม่ก็อาจจะค้างอยู่แล้วน้ำไม่ยอมลงเลยเสียด้วยซ้ำ

ซึ่งถ้าบ้านใครมีผู้ชายที่พอเป็นงานช่างก็คงสบายหน่อย เพราะก็พอที่จะรู้วิธีแก้ไขและรื้อเอาสิ่งสกปรกออกมาได้ แต่ถ้าเป็นบ้านที่มีหญิงล้วนและไม่มีความรู้เรื่องงานช่างก็แย่หน่อย จนอาจจำเป็นที่จะต้องจ้างช่างมาแก้ปัญหาอ่างล้างหน้าตันกันเลยทีเดียว แต่ปัญหาเรื่องของอ่างล้างหน้านี้สามารถที่จะแก้ไขแบบเบื้องต้นง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยมีวิธีการ ดังนี้

 • ใช้ของใกล้ตัวที่หาง่ายที่สุดอย่างหลอดดูดน้ำธรรมดา ที่มีขนาดยาวกว่าหลอดทั่วไปเล็กน้อย จากนั้นก็นำเอามาตัดมุมให้เป็นปลายแหลมรูปทรงทแยง หรือตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมกลับหัว ทำให้ปลายของทั้ง 2 ข้างแหลมขึ้น โดยตัดลักษณะแบบนี้ไปทั่วทั้งหลอด เมื่อเสร็จแล้วหลอดก็จะมีลักษณะคล้ายหนาม แล้วก็นำเอาไปรูดตรงท่อของอ่างล้างหน้า โดยให้รูดขึ้นและรูดลงประมาณ 2-3 ครั้ง ก็จะทำให้สิ่งสกปรกติดขึ้นมา และทำให้ท่อสะอาดขึ้นทันที
 • ถอดกระปุกดับกลิ่นที่อยู่ใต้อ่างล้างหน้าออกมา ก็จะพบกับสิ่งสกปรกที่อุดตันท่อ จากนั้นก็ให้นำเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วก็นำกลับไปใส่ไว้เหมือนเดิม อาการท่อเอ่อ ท่อตัน ก็จะหายไปทันที
 • ตรวจสอบตัวดักกลิ่นหรือตัวกระปุกดับกลิ่นอยู่เรื่อยๆ ขั้นต่ำก็ควรดูอาทิตย์ละครั้ง เพราะส่วนนี้มักจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อ่างล้างหน้าตัน เพราะเศษเส้นผม ไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ มักจะเข้าไปติดและออกได้ยาก จึงมีการเตือนอยู่เสมอว่าไม่ควรนำเอาเศษอาหารมาทิ้งในอ่างล้างหน้าโดยเด็ดขาด
 • เมื่อน้ำเริ่มเอ่อจนรู้สึกได้ว่าอ่างล้างหน้าตัน นำน้ำส้มสายชูหรือเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งถ้วยตวง เทลงไปตรงท่อทิ้งไว้สักครู่ แล้วลองมาเปิดน้ำใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าท่อหายตันแล้วหรือยัง แต่ถ้ายังมีอาการน้ำไหลไม่ลงก็ควรราดเพิ่มลงไปอีก 1 ถ้วยตวง แล้วทิ้งไว้สักครู่เหมือนครั้งแรก อาการท่อตันก็จะดีขึ้น
 • ใช้โซดาไฟขนาดประมาณ 1 ถ้วยตวง หยอดลงไปในท่อของอ่างล้างหน้า จากนั้นก็ให้เทน้ำร้อนตาม วิธีการนี้ควรใส่ถุงมือและผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันโซดาไฟกระเด็นใส่และป้องกันกลิ่นเหม็นที่รุนแรง เมื่อเสร็จแล้วก็ให้เทน้ำเย็นลงไปประมาณ 2 ถ้วยตวง แล้วหยอดโซดาไฟลงไปอีก 2 ถ้วยตวง แล้วใส่น้ำร้อนลงไปอีก 2 ถ้วยตวง ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วก็เทน้ำร้อนเพิ่มลงไปอีก 1 ครั้ง เท่านี้อ่างล้างหน้าตันก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

อ่างล้างหน้าแก้วสวยมีดีไซน์ แต่จะใช้งานดีตามความสวยหรือไม่?
อ่างล้างหน้าแก้วมีความสวยงาม จนทำให้ถูกนำไปใช้งานตามโรงแรมหรือร้านอาหารต่างๆ มากมาย หรือในบางบ้านก็นำเอาไปใช้กับห้องน้ำที่บ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดูหรูหราและสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่การใช้งานอ่างล้างหน้าแก้วที่สวยงามนี้จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีหรือไม่และอ่างล้างหน้าราคาเท่าไหร่ ต้องลองมาดูข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

 • อ่างล้างหน้าแก้ว ให้ความสวยงามและดูเรียบหรูอย่างมาก
 • แต่ก็มีข้อเสียที่ล้างทำความสะอาดยาก เป็นคราบหินปูนและคราบไขมันได้ง่าย
 • เป็นอ่างล้างหน้าราคาปานกลางไปจนถึงราคาสูง ซึ่งราคาต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณอ่างละ 500 บาทขึ้นไป
 • อ่างสมัยนี้มีหลายสีและหลายรูปแบบ ดีไซน์สวย เหมาะกับบ้านในทุกวัย
 • หมั่นดูแลรักษาอย่างดี พึงระวังการขูดขีดกับของมีคม  เพราะ อ่างแก้ว สามารถเป็นรอยได้ง่าย อีกทั้งไม่ควรกระทบกับของแข็งหรือมีน้ำหนักมาก อาจจะทำให้อ่างมีรอยร้าวหรือบิ่นได้

อ่างล้างหน้าคือความสวยงามที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะอ่างส่วนใหญ่ของบ้านมักจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ จึงกลายเป็นหนึ่งในของตกแต่งห้องน้ำไปด้วย และมีการผลิตออกมาด้วยดีไซน์ที่สวยงามมากขึ้น พร้อมด้วยระบบต่างๆ ที่ทำให้ใช้งานได้สะดวก ล้างทำความสะอาดง่าย  ลดปัญหาอ่างล้างหน้าตันได้ดี เรียกได้ว่าให้การใช้งานที่สะดวกครบครัน และไม่ว่าจะเป็นอ่างแบบเซรามิกหรืออ่างล้างหน้าแก้ว ก็มีราคาที่หลากหลายและให้ความสวยงามที่คู่ควรแก่ห้องน้ำที่บ้านได้เป็นอย่างดี

ฝากเงินง่ายๆ กับ 3 แอปพลิเคชั่น 

      วันนี้เรามี 3 แอปพลิเคชั่นดีๆ สำหรับการฝากเงินง่ายๆ มาแนะนำทุกคนกัน เพียงแค่เรามีสมาร์โฟนก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นต่างๆ มาไว้ในเครื่องได้ง่ายๆ เพราะตอนนี้นั้นผู้คนส่วนมากจะไม่อยากออกจากบ้านกัน เพราะเป็นช่วงที่ไวรัสกำลังระบาด ฉะนั้นหากเราอยากมีเงินออมไว้ใช้และอยากได้ดอกเบี้ยเงินฝาก เราก็สามารถฝากเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ได้เลย

แอปพลิเคชั่นที่ 1 KEPT

                 

      แอปน้องใหม่มาแรงมากกับ kept หรือ เก็บ โดยธนาคารกรุงศรีเป็นแอปเก็บเงินแนวใหม่ได้ทั้งเก็บ ทั้งฝากเลยละส่วนตัวแอปนี้น่าลองใช้มี 3 ฟีเจอร์เด่นๆ  ดังนี้เลย
1. Kept savings เป็นบัญชีหลักใช้โอนเข้า-ออก ไม่มีค่าธรรมเนียมเลย คือดีงามมาก
2. Grow savings จะเป็นเหมือนกระปุกไว้เก็บเงินก้อน สามารถตั้งค่าเก็บอัตโนมัติได้ หรือ จะเก็บเองก็ได้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.8% ต่อปีเลย โดยเดือนที่1 -12 จะได้ดอกเบี้ย 1.6% และ 13-24 จะได้ดอกเบี้ยที่ 1.8% ต่อปีเชียวนะ
3. Fun savings สำหรับเก็บเล็กผสมน้อยนั่นเองจะช่วยหยอดกระปุกให้อัตโนมัติเลย และยังได้รับดอกเบี้ย 1% เมื่อแอบเก็บครบ 10 ครั้งด้วย จะได้รับในเดือนถัดไป คือดีงาม

แอปพลิเคชั่นที่ 2 ME BY TMB

                 

     ขอแนะนำแอปแรกที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก สมัครก็ง่ายแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝาก 1.10% ต่อปี สามารถใช้พักเงิน หรือใช้ออมได้ตัวแอปยังไม่สามารถใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้

แอปพลิเคชั่นที่ 3 TMRW

                   

     แอปพลิเคชั่นที่จะมาแนะนำนั้นก็คือ TMRW นั่นเอง การสมัครก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่โหลดแอปมาไม่ต้องไปธนาคาร แล้วกดสมัครในแอปจะมีให้เลือกแบบบัตรเดบิตและเครดิต หรือจะสมัครไปทั้ง 2 แบบเลยก็ได้จากนั้นก็ถ่ายรูป อัพโหลดเอกสาร และไปยืนยันที่ตู้ kios ของ uob ซึ่งมีหลายที่มาก ๆ

     ในส่วนของระบบฝากเงินจะมาในรูปแบบเกม ทำให้เราสนุกกับการฝากเงินมากขึ้น แต่ฝากได้สูงสุดวันละ 3,000 บาทเท่านั้น แต่ฝากได้ทุกวันและมีดอกเบี้ยต่อปี 1.6% เลยนะถือว่าสูงมาก ๆ และยังมีระบบ chat bot ไว้คอยตอบคำถามด้วย

เป็นยังไงกันบ้างกับ 3 แอปพลิเคชั่น ที่เราได้นำมา มีแอปไหนโดนใจบ้างไหม ลองดูรายละเอียดกันดูว่าของธนาคารไหนนั้นมีสิ่งที่ตรงกับที่เราต้องการ แล้วค่อยเลือกใช้ได้เลย 

คาสิโน พนันออนไลน์ เกมส์ออนไลน์ IMIRICH

     เว็บไซต์พนันออนไลน์ IMIRICH เป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่บริการหลากหลายรูปแบบที่นี่ที่เดียว เว็บไซต์ของเรารวบรวมคาสิโนออนไลน์และเกมส์ออนไลน์มากกว่า 100 เกมส์ เช่น บาคาร่า รูเล็ต ยิงปลา เสือมังกร ไฮโล น้ำเต้าปุปลา และอีกมากมายให้คุณเลือกเล่น  คุณสามารถเลือกเดิมพันตามใจคุณได้เลย สำหรับใครที่สนใจอยากจะแทงบาคาร่าหรือวางเดิมพันแทงบอลและเกมส์ออนไลน์คุณสามารถสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยโดยแค่กรอกข้อมูลง่ายๆ ไม่ยุ่งยากเหมือนเว็บไซต์อื่นๆอย่างแน่นอน หลังจากนั้นคุณสามารถฝากเงินเดิมพันกี่บาทก้ได้ขั้นต่ำเพียงแค่ 10 บาท เท่านั้น คุณสามารถวางเดิมพันเล่นได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งพนักงาน เราคัดสรรสิ่งสนุกๆมาอยู่ในมือคุณแล้ว เพราะตอนนี้ทั้งบาคาร่าและเกมส์ออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

Lucky streak
     หากใครที่สนใจเกมส์ออนไลน์ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเราขอแนะนำเกมส์ Lucky streak เป็นเกมส์สล็อตที่สนุกและเพลิดเพลิน และเป็นผลไม้ในผับแบบคลาสสิก เป็นเกมส์ๆนึงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในหมู่นักพนันออนไลน์ในตอนนี้

วิธีการเล่นสล็อตออนไลน์ Lucky Streak
      คุณอาจจะไม่เคยเห็นสล็อตแมชชีนมาก่อน แต่คุณยังสามารถจัดการกับเกมส์สล็อต Lucky Streak 1 โดย Endorphina ได้อย่างง่ายดายมาก และกฎของเกมคาสิโนนี้ง่ายมากๆจนใคร ๆหลายๆคน ก็จำได้ แค่กดปุ่ม «เริ่มเล่น» เพื่อเริ่มเล่น ก่อนอื่นเลย คุณต้องทำคือการตั้งค่าที่จำเป็นบนแผงควบคุมก่อนรวมถึงจำนวนเงินเดิมพันที่คุณจะวาง จากนั้นคุณคลิก «SPIN» และรอให้วงล้อหยุดก่อน คุณจะได้รับการชำระเงินหากไลน์ที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งไลน์จะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันหลายตัว

วิธีประสบความสำเร็จในเกมคาสิโน Lucky Streak

     คุณอาจจะถ่อมตัวและบอกว่าพวกเขาเล่นเพียงเพื่อดำเนินการ แต่ลึก ๆ แล้วพวกเขากำลังฝันถึงการจ่ายเงินที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่านักฝันทุกคน จะสามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการได้ แต่คุณอาจมีโอกาสทุกครั้งที่จะเป็นคนมีเงินนำไม่ท้วนในการพนัน ก่อนอื่นคุณควรเลือกคาสิโนที่ดี Slot V ถัดไปคุณจะต้องหาสล็อตที่น่าสนใจและใจกว้างมากพอ ที่จะมีบทบาทนี้เหมาะสำหรับสล็อต Lucky Streak 1 จาก Endorphina ผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จฝึกฝนมาอย่างมากเพื่อเลือกเครื่องเล่นอย่างละเอียดและเข้าใจทุกอย่าง และอาจคุณสามารถทำตามตัวอย่างของพวกเขาได้เช่นกันและอาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากในทีเดียว มีโหมดสาธิตอาจทำให้ผู้เล่นทุกคนที่เล่นคาสิโน Slot V แต่อย่าใช้เวลากับมันมากเกินไปนัก เพราะการเดิมพันด้วยเงินนั้นคุณอาจจะตื่นเต้นกว่ามาก ดังนั้นฝึกฝนและเริ่มเกมอย่างจริงจัง และในการเริ่มเล่นด้วยเงินทุนเพียงแค่คุณคลิกที่ปุ่มด้านล่างและลงทะเบียนได้เลยทันที

รีวิว Lucky Streak ของ IMIRICH
     Lucky Streak ที่ชอบเกมส์ออนไลน์ของ IMIRICH เพราะจากการเล่นเกมส์แล้วมีลักษณะที่ปรากฏครั้งแรกในเครื่องสล็อตเครื่องแรก และ IMIRICH ได้ปรับความมันของเกมส์ให้เสมือนจริงมาอยู่ตรงหน้า ไม่ว่าจะเป็นกราฟิคและความเร็วของเกมส์ และมีโบนัสที่มากกว่าเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อเพิ่มการมีความสนุกและความตื่นเต้นของการเล่นเกมส์นี้และยังมีการออกแบบสล็อตแมชชีนคลาสสิกที่น่าหลงไหลอีกด้วย และยังมีแจกพอตแตกบ่อยกว่าเว็บไซต์อื่นๆ แค่ลงทุนน้อย แต่มีสิทธิ์ได้รับแจ็คพอตได้มากกว่า และ Lucky Streak  ของ IMIRICH เขามีระบบให้เล่นใน มือถือ และ แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์ และยังมีระบบ AI ที่ช่วยให้เกมส์ไม่กระตุกอีกด้วย รองรับระบบ IOS และ Android ของคุณ เพื่อคอยให้เล่นเกมส์อย่างวมีความสุขและไม่ทำให้หงุดหงิดอย่างแน่นอน

ข้อดีของเว็บไซต์ IMIRICH ที่คุณต้องเล่น Lucky Streak   

 1. สมัครสมาชิกง่ายๆ ไม่ยุ่งยากเหมือนเว็บไซต์อื่น
 2. สามารถวางเดิมพันเท่าไหร่ก็ได้ เพียงแค่ขั้นต่ำ 10 บาท 
 3. ระบบ ฝาก – ถอน อัตโนมัติที่ดีที่สุด
 4. เว็บไซต์ของเรามีแจกเครดิตฟรีสำหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าที่มีการเติมเงินที่ทางเว็บกำหนกไว้
 5. เว็บไซต์ของเรามีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเก่าและใหม่อยู่เสมอโดยมีกิจกรรมให้คุณอยู่ตลอด
 6. มีบริการทาง Line ( @IMIRICH) และ facebook Pang IMIRICH และมีบริการจากพนักงานโดยตรง หากมีปัญหาหรือไม่รู้วิธีการเล่นสามารถสอบถามพนักงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Navigation